تصویر موجود نیست

سالار عقیلی

17

آهنگ های سالار عقیلی

سالار عقیلیبغض پنهان

سالار عقیلیدعوت

سالار عقیلیبغض

سالار عقیلیعشق بازیچه تماشا

سالار عقیلیسفیر عشق

سالار عقیلینگار بی وفا

سالار عقیلیققنوس

سالار عقیلیخداحافظی مکن

سالار عقیلیهوای تو

سالار عقیلیبی تو

سالار عقیلیزلف را شانه مزن

سالار عقیلیاینکه دلتنگ توام

سالار عقیلیدلبسته شدم

سالار عقیلیباران بهاری

سالار عقیلیمادر

سالار عقیلیوارش

سالار عقیلیمیترسم

دانلود آهنگ سالار عقیلی میترسم