دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام گرگ 2

دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام گرگ 2

Download New Music Amir TatalooGorg 2

دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام گرگ 2

دانلود آهنگ امیر تتلو گرگ 2

متن موزیک

تا گنده میشی فاز پهلوونی نیا
گرگو از هر طرف بخونی گرگه
همین صداقتشه که جذابش میکنه
حواستون به گرگ دو باشه
منو از چی میترسونی از روزِ بزرگ
از چی از شب سیاهی
تا گنده میشی فاز پهلوونی نیا
گرگو از هر طرف بخونی گرگه
همین صداقتشه که جذابش میکنه
حواستون به گرگ دو باشه
منو از چی میترسونی از روزِ بزرگ
از چی از شب سیاهی
هه منم زوزه گرگ
منو از چی میترسونی
از خون از گره
من گرگ شدم که مار از خونه ام بره
منو از چی میترسون از جنگِ تن به تن
من یک به هزار جنگیدم بیا چنگ بزن به من
ناخناتو تیز کن بکش رو تنم جون بگیری
انقده لاشه خوردی که خوی حیوون بگیری
روز گوسفندو جر میده خرناسو شب میکِشه
آخر سر تیکه تیکه شد حق الناس و هفت تیر کشه
خواهرت با یکی هست شبا رو تا دیر پیششه
دخترت یواشکی تو دفترش کی* میکشه
تا گنده میشی فازِ پهلوونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی در کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
نبر صداتو بالا برام
لاتی پر نشه فاز عوض کن
که منم از اون کانال درام
ایزی ایزی تامام تامام هه
ببین سگ باشی با هار تر هام
کول بمونی جزو باحال ترام
ببین من به موقعش ع*م
چون عینِ تو نذاشته بابام برام
دو روز شاد و ده روز استرس
باشگاه بودم ولی هنوز فسِ فس
از رو عکس و پیج میپسندم
تشخیص میدم ا رو اس ام اس
نیمدم رو بهت زیاد
یارو تا سوال پیچ نشه توو نمیاد
تیغ میزنم بره چون همه دارن
به من ابرو نمیاد
گرگ مث شهرای بزرگ
پر از لاشی و وحشیه تووم
وسط طوفان یه نوحم و
رومه انگار کل کشتیه زوم
وسط کوسه و خون
بغلم یکی خوابیده
که فقط انگار یه بوسه و کو*
فقط یه بوسه و کو*
به سیمِ آخر زدم
از همیشه کافر ترم
گذشته آب از سرم
آدما دو تایی میرن و چند تایی میان
مشکلی نی هر چند تا که بیان
من همشونو تنهایی میگ*م
من همشونو تنهایی
ترک خوردم پوست انداختم
کوه صبر شدم
تو بدنم صد ها نفر مردن
پر قبر شدم
تا گنده میشی فازِ پهلوونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی در کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
شهرِ ما ک* کش اگر داشت هوا بهتر بود
آدما دروغن برای اینکه عاشقت شن
بهشون دروغ بگو بهشون دروغ گو
ببین اونایی که روی باخت من بستن
بگو بیان تو روم شاخ بشن رسماً
همه تو فکره شبیخون زدن
مثل روز روشنِ ولی قوی موندم
به خودم میگم ضعف نشون نده
وقتی خودیا هم قصدشون بده
همینا که روی تخت نشوندنت
یه روزی میتونن رو زمینِ سرد بکوبنت
اینجا خیلی وقت عقیده ها مردن
فهمیدم همه دریده ها گرگن
نمیدونی طرف رفیقِ یا دشمن
نجیب یا مفتبر غنیه یا گشنه‌ست
نمیدونی اصن مریضِ یا عقده‌ست
اینجا حتی آبجی قهره تهمینه با رستم
فرق داره رنگِ زمینه با پشتم
گولِ عکسو نخور نشو شبیه ما لطفا
ببین ، منو از چی میترسونی
خب از حرفِ مردم یا از زهره کَژدم
توو این شهری که در به در گُمن
منو با چی تهدید میکنی هه با دندونِ تیز
با جیغی که مردونه نیست
یا با این مغزه مجنونِ ریزه‌ت
تا گنده میشی فازِ پهلوونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی دِر کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
باید برم یه روز دلیلشو بهت شاید بگم
من گرگ شدم بعد اینکه اونا دندونامو کشیدن
آره آزاد شدم ولی خب لگد مامورا رو چشیدم
ترک خوردم پوست انداختم کوه صبر شدم
تو بدنم صد ها نفر مردن پر از قبر شدم
درد شدن مرحم شدم زرد شدن سبز شدم
سرد شدن گرم شدم مرگ شدن نبض شدم
من سوزِ گاز اشک آورو یادمه رفتم ولی خب میدونی خوب
طعمِ شبو آخرو یادمه من اشک مادرو یادمه
به سیمِ آخر زدم از همیشه کافر ترم
گذشته آب از سرم
آ من گرگ شدم حالم خوب شد
بگو تو چه مرگته جوجه
اینجا تو اجتماع
نمیشه بجنگی کوچولو با منطقِ کوچه
وردار از هر کی هر چیو میخوای
قیمتِت در حد زنجیر سیگار
مخ سوراخ ردی و بیکار
رنگ و ورانگ ولی کدی و بیمار
گرگ شدم که برهه
در ره ازم فراری بشه
ولی پاک موندم دزد نشدم
گفتم مگه نداری چشه
دود شدم دم نزدم
کم آوردم ولی کم نشدم
خرد شدم غرق شدم
ولی خب خم نشدم سر بالا
تا گنده میشی فازِ پهل
وونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی در کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
تامام
هه منم زوزه گرگ
منو از چی میترسونی
از خون از گره
من گرگ شدم که مار از خونه ام بره
منو از چی میترسونی از جنگ تن به تن
من یک به هزار جنگیدم بیا چنگ بزن به من
ناخناتو تیز کن بکش رو تنم جون بگیری
انقده لاشه خوردی که خوی حیوون بگیری
روز گوسفندو جر میده خرناسو شب میکِشه
آخر سر تیکه تیکه شد حق الناس و هفت تیر کشه
خواهرت با یکی هست شبا رو تا دیر پیششه
دخترت یواشکی تو دفترش کی* میکشه
تا گنده میشی فازِ پهلوونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی در کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
نبر صداتو بالا برام
لاتی پر نشه فاز عوض کن
که منم از اون کانال درام
ایزی ایزی تامام تامام هه
ببین سگ باشی با هار تر هام
کول بمونی جزو باحال ترام
ببین من به موقعش ع*م
چون عینِ تو نذاشته بابام برام
دو روز شاد و ده روز استرس
باشگاه بودم ولی هنوز فسِ فس
از رو عکس و پیج میپسندم
تشخیص میدم ا رو اس ام اس
نیمدم رو بهت زیاد
یارو تا سوال پیچ نشه تو نمیاد
تیغ میزنم بره چون همه دارن
به من ابرو نمیاد
گرگ مث شهرای بزرگ
پر از لاشی و وحشیه تووم
وسط طوفان یه نوحم و
رومه انگار کل کشتیه زوم
وسط کوسه و خون
بغلم یکی خوابیده
که فقط انگار یه بوسه و کو*
فقط یه بوسه و کو*
به سیمِ آخر زدم
از همیشه کافر ترم
گذشته آب از سرم
آدما دو تایی میرن و چند تایی میان
مشکلی نی هر چند تا که بیان
من همشونو تنهایی میگ*م
من همشونو تنهایی
ترک خوردم پوست انداختم
کوهِصبر شدم
تو بدنم صد ها نفر مردن
پر قبر شدم
تا گنده میشی فازِ پهلوونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی در کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
شهرِ ما ، ک* کش اگر داشت هوا بهتر بود
آدما دروغن ، برای اینکه عاشقت شن
بهشون دروغ بگو ، بهشون دروغ گو
ببین ، اونایی که روی باخت من بستن
بگو بیان توو روم شاخ بشن رسماً
همه تو فکره شبیخون زدن
مثل روز روشنِ ولی قوی موندم
به خودم میگم ضعف نشون نده
وقتی خودیا هم قصدشون بده
همینا که روی تخت نشوندنت
یه روزی میتونن رو زمینِ سرد بکوبنت
اینجا خیلی وقت عقیده ها مردن
فهمیدم همه دریده ها گرگن
نمیدونی طرف رفیقِ یا دشمن
نجیبِ یا مفتبر غنیه یا گشنه‌ست
نمیدونی اصن مریضِ یا عقده‌ست
اینجا حتی آبجی قهره تهمینه با رستم
فرق داره رنگ زمینه با پشتم
گولِ عکسو نخور نشو شبیه ما لطفا
ببین منو از چی میترسونی
خب از حرف مردم یا از زهره کَژدم
تو این شهری که در به در گُمن
منو با چی تهدید میکنی هه با دندونِ تیز
با جیغی که مردونه نیست
یا با این مغزه مجنونِ ریزه‌ت
تا گنده میشی فازِ پهلوونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی در کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
باید برم ، یه روز دلیلشو بهت شاید بگم
من گرگ شدم بعدِ اینکه ، اونا دندونامو کشیدن
آره آزاد شدم ولی خُب ، لگدِ مامورا رو چشیدم
ترک خوردم پوست انداختم کوه صبر شدم
تو بدنم صد ها نفر مردن پر از قبر شدم
درد شدن مرحم شدم زرد شدن سبز شدم
سرد شدن گرم شدم مرگ شدن نبض شدم
من سوزِ گاز اشک آورو یادمه رفتم ولی خب میدونی خوب
طعمِ شبو آخرو یادمه من اشک مادرو یادمه
به سیمِ آخر زدم از همیشه کافر ترم
گذشته آب از سرم
آ من گرگ شدم حالم خوب شد
بگو تو چه مرگته جوجه
اینجا تو اجتماع
نمیشه بجنگی کوچولو با منطقِ کوچه
وردار از هر کی هر چیو میخوای
قیمتِت در حدِ زنجیر سیگار
مخ سوراخ ردی و بیکار
رنگ و ورانگ ولی کدی و بیمار
گرگ شدم که برهه
در ره ازم فراری بشه
ولی پاک موندم دزد نشدم
گفتم مگه نداری چشه
دود شدم دم نزدم
کم آوردم ولی کم نشدم
خرد شدم غرق شدم
ولی خب خم نشد سر بالا
تا گنده میشی فازِ پهلوونی میاد
ولی بچه بودی میخوردی در کو* زیاد
آره قدیما فاز برعکس بود
لااقل حرفات یه کم طعمِ خوبی میداد
تا تحویلت گرفتیم یابو برت داشت
بود قدمِ ما رو سرت جاش
ولی قبلنو یادت نی انگار آخ
یه سری آدما لال بودن ای کاش
تامام

پخش آنلاین موزیک
دانلود آهنگ با کیفیت 320دانلود آهنگ با کیفیت 128

528
نظر شما چیست؟

avatar
290 تعداد دیدگاه
238 تعداد پاسخ به دیدگاه
0 تعداد دنبال کنندگان
 
بیشترین امتیاز به دیدگاه
بیشترین پاسخ به دیدگاه
511 نویسنده دیدگاه
فاطیماناشناس.. . . . . . . . . . . . .ناشناسناشناس نویسندگان نظرات اخیر
  اشتراک  
جدید قدیمی بیشترین امتیاز
به من اطلاع بده
im negin
مهمان
im negin

خیلی متنظره این اهنگ بودم مرسی

ناشناس
مهمان
ناشناس

جون

ناشناس
مهمان
ناشناس

بادمجونننن😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

😂😂😂😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

فاز دارینا

ناشناس
مهمان
ناشناس

خیلی

ناشناس
مهمان
ناشناس

فسنجوننننن🤣🤣🤣🤣🤣🤣

ناشناس
مهمان
ناشناس

چایی رو بریز تو فنجون

آخی اقاب
مهمان
آخی اقاب

بروووووو پیش خاله جون نمک دون😉😏😒👋

ناشناس
مهمان
ناشناس

😐😐😐😐😐😐😐😐🖕

دخی عقاب
مهمان
دخی عقاب

برو پیش خاله جون نمک دون😉😏😒👋

مبین نوروزی
مهمان
مبین نوروزی

🙄🙄🙄🙄

ناشناس
مهمان
ناشناس

جونز

خیلی بیکارین اسمم میپرصی
مهمان
خیلی بیکارین اسمم میپرصی

بادنجون

ادرینا
مهمان
ادرینا

خفن 👍🏻👍🏻👍🏻👌🏼👌🏼👌🏼👌🏼

ناشناس
مهمان
ناشناس

یه خاننده خوب باشه خودتی

ارشام
مهمان
ارشام

خواننده احمق

طرفدار‌تتل
مهمان
طرفدار‌تتل

به‌تتلو‌فحش‌نده‌با‌من‌طرفی‌انطر

ناشناس
مهمان
ناشناس

اگه راست میگی خودت فوش بده

ناشناس
مهمان
ناشناس

با این ط نمینویسن 😉

Mahdiye
مهمان
Mahdiye

خوشگلح زبون مجازیح

ناشناس
مهمان
ناشناس

جون

ناشناس
مهمان
ناشناس

بادمجون

ناشناس
مهمان
ناشناس

نه لات مجازیه

ناشناس
مهمان
ناشناس

لاتی پر نکن تویکی من تایپر لشو خزیدم این ح ح میکنه

ناشناس
مهمان
ناشناس

😐

ناشناس
مهمان
ناشناس

حح؟

ناشناس
مهمان
ناشناس

عالیه اما چیز های خیلی زشت توش میگه

ناشناس
مهمان
ناشناس

خو به سنت نمیخوره

ناشناس
مهمان
ناشناس

مثلاً سنت چقدر گرگم🙄

ناشناس
مهمان
ناشناس

چون اسمش ❤تتلو❤

ناشناس
مهمان
ناشناس

میتونی گوش ندی

راشین
مهمان
راشین

بگو س مث چی میگم سلطان تتلو

ناشناس
مهمان
ناشناس

عاییییی بمیرم 😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

عالی

ناشناس
مهمان
ناشناس

خدانکنه ….

ناشناس
مهمان
ناشناس

افرین

ناشناس
مهمان
ناشناس

دقیقا

منو ببخش اگه عاشقتم
مهمان
منو ببخش اگه عاشقتم

فرق نمیکنه فحش برسونه حله

ناشناس
مهمان
ناشناس

آهای نابغه به من بگو ببینم
به پسره میگه بدون حروف الفبا اسمت رو بنویس اون هم مینویسه 🚴🏾‍♂️ 🍎💊 🌞

خب خب جوابش چی می شه

Mariya
مهمان
Mariya

😂از دم غلط نوشته

عسل
مهمان
عسل

راست میگه

No i'm not
مهمان
No i'm not

ن باو چپ میگه😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

🤐🤐🤐🤐🤨

ناشناس
مهمان
ناشناس

خسته نباشی

ناشناس
مهمان
ناشناس

😘😘😘😘

ناشناس
مهمان
ناشناس

زنده باشی ته صف باشی گنده نباشی ..

ناشناس
مهمان
ناشناس

آرهههههه

ناشناس
مهمان
ناشناس

اصل بده

ناشناس
مهمان
ناشناس

عسل تو هم طرف تتلی
دمت گرم😉😉🙄😕

ناشناس
مهمان
ناشناس

اهنگ خوب تتلو فوش میده

ناشناس
مهمان
ناشناس

جون من؟😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

راست میگه مکشمتا

ناشناس
مهمان
ناشناس

تتلو کتابه هرکی نمیفهمه اسکله پس همون بهتر که فوش بخوره

ناشناس
مهمان
ناشناس

بیا برو میزنم نفت در بیاد

هارلی کویین
مهمان
هارلی کویین

جوننن

النا
مهمان
النا

🤣🤣🤣🤣😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

فحش نده

ماهان
مهمان
ماهان

😝

ناشناس
مهمان
ناشناس

گوش نکن

ناشناس
مهمان
ناشناس

تموم شد خیلی تعسیر گذار بود 😐😂 بیا پاین بینم سرم درد گرفت عه حرچی زدم پرید😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

راست میگی گوش نکن

ناشناس
مهمان
ناشناس

دقیقن👍👍

ناشناس
مهمان
ناشناس

دمت داداش😂😂😉

امیر محمد
مهمان
امیر محمد

با منم طرفی

ناشناس
مهمان
ناشناس

چقدر تو شاخی

ناشناس
مهمان
ناشناس

👍👍

ناشناس
مهمان
ناشناس

شاها احمقین

ناشناس
مهمان
ناشناس

هوووشششش

ناشناس
مهمان
ناشناس

خودت

ناشناس
مهمان
ناشناس

با تتلو درست صحبت …

ناشناس
مهمان
ناشناس

راست میگه

تتلیتی
مهمان
تتلیتی

تتل ترو به…….

پادشاه
مهمان
پادشاه

آهوم ایول

ناشناس
مهمان
ناشناس

فحش نده

یه بنده خدا
مهمان
یه بنده خدا

😐🖕

taha
مهمان
taha

🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻

اترینا👽👻☠️😈
مهمان
اترینا👽👻☠️😈

ارام باش فحش نده 👿👿

ناشناس
مهمان
ناشناس

😐😐

ناشناس
مهمان
ناشناس

اترینا توهم تتلی دمتون گرم باو😂😂🙄

ریتانا
مهمان
ریتانا

احمق تویی تو و امثال تو طرفدار خاننده های دوهزاری مثل پویان مختاری و رضا پیشرو و… ک هیچی از خانندگی نمیفهمن فقط یه اینفلوئنسر مسخرع هستن هستین شما چیزی از اهنگ نمیفهمین ک به اهنگای تتلو توهین میکنین این همه طرفدار دارع همه میگن اهنگاش عالیه بعد تو میگی خاننده احمق واقعا برات متاسفم😑😑😒

ناشناس
مهمان
ناشناس

همه طرفدار ها تتلو بچه ان خودم با چشم دیدم :/ این هیچ همون خوبه همون تتلتون رو گوش بدین بچه های خوب. شما درکتون نمیرسه معنی موزیک های یاس و پیشرو و شایع و … رو بفهمید. مرسی

ناشناس
مهمان
ناشناس

اره دقیقا

رضا
مهمان
رضا

تو چی میگی اره🧐🧐🧐🧐🧐🧐🧐👹👹👹👹👹

ناشناس
مهمان
ناشناس

ایول داداش منم یاس وشایع پیشرو گوش میکنم این هارو ول کن این ها هیچی از اهنگ نمیفهمن

تتل
مهمان
تتل

تو میفهمی حالو روزتو دیدیم

ناشناس
مهمان
ناشناس

اینا همه کنار یاس ی چیز دیگست

Zahra
مهمان
Zahra

اخ گفتی داداش عشقه

ناشناس
مهمان
ناشناس

نگو نمیفهمن بگو حسودیم میشه تمااااااام

ناشناس
مهمان
ناشناس

😂باید ب چی تتل حسودی کنه؟

ناشناس
مهمان
ناشناس

تتل بهترینه به سر تاپاش حسودیت میشه

Mariya
مهمان
Mariya

ب دفتر نقاشیش😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

داش تو از تتل بدت میاد خوب مرز داری میای دان میکنی ها؟

ناشناس
مهمان
ناشناس

ایول حق گفتی
ناموصا همشون بچن

ناشناس
مهمان
ناشناس

باید به توهم گفت؟؟؟ آخه شما کنسرتو ندیدین؟

ملیکا
مهمان
ملیکا

تو ترکیه اگه سرچ کنی همه شون بزرگن ک ب کنسرت تتل (سلطان) میرن بر عکس این حرفی ک زدی همه ی هیتر های تتل بچه هستن حالیشون نی ب کی دارن چی میگن عا دایی😂🌹😐

الی
مهمان
الی

منم همه نوع رپ گوش دادم از هر کسی ک فکرشو کنی.. همون قدر ک حصین و شایع و علی عالیه ان تتلو هم عالیه.. فوش میده ولی حق میگه همون سختیای ک بقیه کشیدن و کشیده درک میخاد فهمیدن حرفا کل رپرا

ناشناس
مهمان
ناشناس

دمت گرم

ناشناس
مهمان
ناشناس

یعنی تو حالا بگو تو مجازی یعنی کنسرته سلطانو ندیدی؟؟؟؟

ملیکا
مهمان
ملیکا

ن همشون بچه نیستن برو سرچ کن تو ترکیه کنسرت میزاره چجور ادمایی اونجا هستن همشون بزرگن شاید ۱ درصدشون بچه باشه و همه ی هیتر های تتلو هم بچه هستن هیچی حالیشون نی تتل کیه سسشر میگن اول اهنگ ها شو گوش کنین معنی هایه اهنگش با یاس و پیشرو و اینا متفاوته😐یه چی خاص ت صداشه که تو صدا هر خاننده ای نی و میتونم مثال بزنم مثلا تو اهنگش میگه “کم اوردم ولی کم نشدم”یا “گرگ شدم ک برهه در بره ازم فراری بشه ولی پا‌ک موندم”اصن نگم برات😂😐خیلیا هم گفتن مثل تتلو زندگی کن بزا دشمنت… نمایش نظرات بیشتر

Mariya
مهمان
Mariya

حصین چرا یادت رف مسلمون؟😐😂حصین خداعه بعدش پیشرو ویاس و خلوت و ۰۲۱

سام کریمی
مهمان
سام کریمی

تتل اگه بخواد میتونه

ناشناس
مهمان
ناشناس

شاید همه خواستن گ بخورن توام میخای بخوری

پیشرو
مهمان
پیشرو

خخخخخ

ناشناس
مهمان
ناشناس

نخند مسواک گرون شده

ناشناس
مهمان
ناشناس

😂

Mahi
مهمان
Mahi

😂😂😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

واقعا👍👍👌👌

ناشناس
مهمان
ناشناس

ولکن عامو اینا فرقه مگس با زنبورو نمیفهمن😂👋

ناشناس
مهمان
ناشناس

بچه پرو هستی ا

ناشناس
مهمان
ناشناس

به پیشرو فش نده

ناشناس
مهمان
ناشناس

عالی گفتی

ناشناس
مهمان
ناشناس

موافقم حرفت قشنگ بود پویان مختاری خول که همیشه شبیه این گدا ها دونباا خرید لباس اینا. تتلو حرمت داره

تتلو
مهمان
تتلو

تتلو خوبه عشقه

پیشرو
مهمان
پیشرو

کسی حریف پیشرو نمیشه حالا باز تو بیا .. باو هنو بچه ای داری پشت سر پادشاه رپ فارسی رضا پیشرو حرف میزنی

ناشناس
مهمان
ناشناس

ایول👏👏

ahmad
مهمان
ahmad

دقیقا

ناشناس
مهمان
ناشناس

تتلیتی هستی

ناشناس
مهمان
ناشناس

توهم تتلی😐😂

ناشناس
مهمان
ناشناس

دقیقا دمت گرم

عسل
مهمان
عسل

واقعا که🙄🙄

آرام
مهمان
آرام

درست صحبت کن خودتی

ناشناس
مهمان
ناشناس

برو عامو تو عم ده بیس تا تخته کم داری😹👋

ناشناس
مهمان
ناشناس

🖕🏼🩸🖕🏼

بی نام
مهمان
بی نام

درست بحرف

پیشرو
مهمان
پیشرو

درود بر شما

ناشناس
مهمان
ناشناس

به تو چه

ناشناس
مهمان
ناشناس

دوست نداری گوش نده… فحش بدی بهش با من طرفی

ناشناس
مهمان
ناشناس

اوف ترسیدیم بابا نکشیمون

ناشناس
مهمان
ناشناس

جالب نبود برو ارون افشار گوش بده

ناشناس
مهمان
ناشناس

😐😂😔

خاطی پلنگ
مهمان
خاطی پلنگ

خلا اهنگای ارون گوش میده فقط اینایی ک عقل دارن اهنگای تتل گوش میدن

شایانم
مهمان
شایانم

صیک کن بیبی

عسل
مهمان
عسل

دلت نمیخواد گوش نده توهین هم نکن
تتلو عشق منه مواظب باش

ناشناس
مهمان
ناشناس

جیگرتوبخورم بااین عشقت

رضا
مهمان
رضا

👹👹👹👹👹👺👺👺👿👿👿👿👿

رضا
مهمان
رضا

دمت گرم

ناشناس
مهمان
ناشناس

فش نده

ناشناس
مهمان
ناشناس

🖕🖕👎

تتل
مهمان
تتل

زر نزن

ناشناس
مهمان
ناشناس

تو نفهمی مشکل خواننده نیست

ارمیتا
مهمان
ارمیتا

هیچ کس نفهم نیست اگه دوست ندارید خب تتلو گوش ندید ولی دیگه بهش توهین نکنید و بهش احترام بزارید مثل ما که به تصمیمات شما و انتخاب خواننده احترام میزاریم خب چرا به هم دیگه توهین میکنید مگه ما میایم زیر نظر مثلا شایع بهش توهین کنید که شما همچین کاری رو با ما میکنید ما تتلو رو دوست داریم این دیگه مربوط به خودته که تتلو گوش بدی یا نه ولی تتلو ( سلطان 👑) خودش به اندازه کافی طرفدار داره یکی یا دوتا مثل تو که تتلو گوش نمیدن احتیاجی نداره به هیچ کس توهین نکنید

تمام

سلطان ELX
مهمان
سلطان ELX

انقد زر نزنید من اوللین بار تتلو گوش نمی دادام چون دیدم رفیقام تتلو گوش میدن منم تتلو گوش میدم

رضا
مهمان
رضا

به تتلو فحش نده بامن طرفی

ناشناس
مهمان
ناشناس

خوشت نمیاد گوش نکن خ احمقم خودتی/:

ناشناس
مهمان
ناشناس

بچه تتلو خدایه

ناشناس
مهمان
ناشناس

تتلوعشقه منه هرکی هم دوست نداره گوش نکنه🖕🖕🖕🖕

ناشناس
مهمان
ناشناس

ببند

ناشناس
مهمان
ناشناس

خوشت نیومده گوش میدی 😑

ناشناس
مهمان
ناشناس

خیلی هم خاننده خوبی🖕🖕🖕

ناشناس
مهمان
ناشناس

تتلو عشقه

ناشناس
مهمان
ناشناس

هوی

امیر حسین
مهمان
امیر حسین

مرسییی

Negar
مهمان
Negar

Gooz

ناشناس
مهمان
ناشناس

رسیدی داش

ناشناس
مهمان
ناشناس

خودتی

ناشناس
مهمان
ناشناس

اگه تتلو احمقه چرا اومدی دانلود کنی

ناشناس
مهمان
ناشناس

نکس

هارلی کویین
مهمان
هارلی کویین

تو با چه حقی به تتلو فحش میدی

ناشناس
مهمان
ناشناس

هرچی بگی به خودت بر میگرده

ناشناس
مهمان
ناشناس

دیوس به سلطان بی احترامی نکن وگرنه …

ناشناس
مهمان
ناشناس

تو خوبی 😐🖕

ناشناس
مهمان
ناشناس

خودتی

ناشناس
مهمان
ناشناس

خل

ناشناس
مهمان
ناشناس

به تتلو فش نده

💬طرفطار خودتم حاجی تتل
مهمان
💬طرفطار خودتم حاجی تتل

دقیقا

aisan
مهمان
aisan

عشق منه تتلوA

پیشرو
مهمان
پیشرو

نشد دیگه پس رضا پیشرو این وسط بوق هست

ناشناس
مهمان
ناشناس

دقیقا🙂❤️

ناشناس
مهمان
ناشناس

اصل میدی

ناشناس
مهمان
ناشناس

🤫

دانی
مهمان
دانی

سلام چطوری دان کردی .نمیشه دان کرد

ناشناس
مهمان
ناشناس

وا خوب زود تر دانلود میکردی

ناشناس
مهمان
ناشناس

اسمیه حرف حقو زدی

ناشناس
مهمان
ناشناس

سلام

ناشناس
مهمان
ناشناس

علیک

ناشناس
مهمان
ناشناس

😐😐

دیانا
مهمان
دیانا

عاااااااالی بود

ناشناس
مهمان
ناشناس

س

mohsensalar1234567
مهمان
mohsensalar1234567

واقعا. عالیه هم صداش هم ترانه هایش بیستع

ناشناس
مهمان
ناشناس

عشق

یونس
مهمان
یونس

عالیه

محمد رضا
مهمان
محمد رضا

عالی بود امیرجان دمت گرم ترکوندی

محمد
مهمان
محمد

قلبم گرفت

ناشناس
مهمان
ناشناس

خخخخخ

۸۵۸۹
مهمان
۸۵۸۹

عااااااااااالیهههههععععععع

ناشناس
مهمان
ناشناس

دمت گرم عالی بود خیلی مخاطب دارع….💙

ناشناس
مهمان
ناشناس

عالییییییسی👍👍👍

رها
مهمان
رها

عالییییییییییییی

ناشناس
مهمان
ناشناس

عالییییییییی،🖕👍

ناشناس
مهمان
ناشناس

آقا نظر میدید بی ادب نباشید

ناشناس
مهمان
ناشناس

دمت گرم

ناشناس
مهمان
ناشناس

حرف نداره امیر جووون

ناشناس
مهمان
ناشناس

مامان جون

ناشناس
مهمان
ناشناس

Wow کیف کردم🤯😍

Jk_Roz_bts
مهمان
Jk_Roz_bts

وایی کیف کردم مرسی🤯😍

تینا
مهمان
تینا

عاشقشم😍😍😍😍

ناشناس
مهمان
ناشناس

ای بابا خجالت بکش دو ساعت پشت خطم همراه بام برای یک لولورلولتاا💀💀💀💀💀😈😈😈😈😈😈😈😈😈

ناشناس
مهمان
ناشناس

منم عاشق تتلو هستم

مهتاب
مهمان
مهتاب

ایول

زاغی
مهمان
زاغی

..س نگید بابا

آرین
مهمان
آرین

عالی بود حال کردم مرسی پرسپولیسی❤

ناشناس
مهمان
ناشناس

من یکی ک عاشقش شدم

ناشناس
مهمان
ناشناس

تتلو عشقی من همه جوره عاشقتم

مهتاب
مهمان
مهتاب

تتلو عشقه

تاجی
مهمان
تاجی

استقلالیه گلم😂

پیشرو
مهمان
پیشرو

پرسپولیسی هست

سارا
مهمان
سارا

آقای تتلو شما مغز خیلی بازی داری برای خلاقیت ولی چرا آنقدر از این الفاظ بسیار نامناسب استفاده میکنید؟
من قبلاً آهنگ های شما رو بیش تر دوست داشتم چون میشد توی ماشین یا هر جای دیگه در حضور خانواده یا هر کس دیگه پخش کرد.
ولی الان آنقدر نامناسب شده که در حضور خودم تنها هم نمیتونم پخشش کنم چه برسه به این که پیش دختر کوچک ترم پخش کنم.
این ذهن باز شما قابلیت های زیادی داره. ولی امیدوارم در جهتی استفاده کنید که همه بتونن استفاده کنن.

ناشناس
مهمان
ناشناس

موافقم

ناشناس
مهمان
ناشناس

عالیهههههه
من عاشقشم
حتی الفاظ زشتشم قشنگع

ناشناس
مهمان
ناشناس

در جواب این سوال گفته آهنگ خودمه دوس دارم برینم بهش

نازنین جون😉
مهمان
نازنین جون😉

یعنی دمت گرما😂😂😂😂

h......
مهمان
h......

عالی عاشقشم

پارمیس
مهمان
پارمیس

دوست عزیز بببین اول اینکه تتلو تکرار نشدنیه دوم اینکه خب شما گوش نده کسی مجبورت نکرده که .سومی رو بادقت بخون مهمه داداش تتل ما حرف دلشو میزنه حرف دلشم به بد خواهاشه پس شما یا گوش نده یا میدی دیگه حق نداری عیب و ایراد بگیری ما تتلیتی هستیم و باقی میمونیم حالا شما ها خودتون رو بکشین ما تتلیتی هستیم میفهمی تتلیت👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤

💬طرفطار خودتم حاجی تتل
مهمان
💬طرفطار خودتم حاجی تتل

اهوم دقیقا

رضا
مهمان
رضا

دمت گرم عالیییی خوشم اومد منم تتلیتی هستم دمت گرم👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤👨‍🎤

ناشناس
مهمان
ناشناس

ببین آبجی داداش تتلو اگه تو آهنگاش فحش نده آهنگاش بی ربت میشن

لازم نی بشناسی
مهمان
لازم نی بشناسی

خب عزیزم گوش نکن😕
مجبور نیستی

ناشناس
مهمان
ناشناس

موافقم

تتل
مهمان
تتل

مریضی جلو بچه گوش بدی په هنذفری برا چی ساخته شده

ناشناس
مهمان
ناشناس

ناراحتی گوش ندع

sara Rezaee
مهمان
sara Rezaee

تتلو آهنگاش خیلی خوبن ولی خودش مزخرفه😤😤

ناشناس
مهمان
ناشناس

حرف دهنتو بفهما

پارمیس
مهمان
پارمیس

با تشکر 🌺

ناشناس
مهمان
ناشناس

یس

ashkan
مهمان
ashkan

افریییین

💬طرفطار خودتم حاجی تتل
مهمان
💬طرفطار خودتم حاجی تتل

نه بابا تروخدا تو خوبی

محبوبه
مهمان
محبوبه

بسیار نامناسب
صدای عالی.اما الفاظ رکیک و زشتتتتتت

ناشناس
مهمان
ناشناس

دقیقا

ناشناس
مهمان
ناشناس

مجبور نیصی گوش بدی

ناشناس
مهمان
ناشناس

چرا وقتی میدونی فحش میده میای گوش میدی خب مگه مجبوری گوش بدی گوش نده
کسی مجبورت نکرده

ناشناس
مهمان
ناشناس

تو هم لازم نیس بیای برا همه جواب بنویسی برو دنبال کارو زندگیت

ناشناس
مهمان
ناشناس

من واقعا تتلیتی هستم اما حرفایی که به هم میزنید زشته

ناشناس
مهمان
ناشناس

همینی که هست

💬طرفطار خودتم حاجی تتل
مهمان
💬طرفطار خودتم حاجی تتل

خب شما میتونی گوش ندی مگ کلت گذاشتن رو سرت

تتل
مهمان
تتل

بیا رو کرع